0 Položka

Nákupný košík(0)

Vo vašom košíku nie sú žiadne ďalšie položky
Spolu (s DPH) 0,00 €

Čítajte pozorne, ušetríte sebe aj nám čas a peniaze.

Ako mám postupovať pri reklamácii .

 

K zásielke je potrebné pribaliť kópiu, alebo originál bloček  z pokladne, zaručný list, reklamačný formulár.
V reklamácii je potrebné uviesť presný popis chýb a nedostatkov.
Tovar zaslaný bez reklamačného formulára, alebo s nevyplneným reklamačným formulárom bude vrátený späť na náklady zákazníka.
Pri rek­la­má­cii u nás ste po­vin­ní vý­ro­bok k pre­daj­co­vi dop­ra­viť na vlas­tné nák­la­dy, a to buď osob­ne, ale­bo zá­siel­ko­vou služ­bou.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dôležité
****************************
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby - v prípade znečistenia Vám bude účtovaný poplatok za čistenie,
alebo Vám bude tovar zaslaný späť na Vašu adresu.
- používaním tovaru v podmienkách, ktoré svojou povahou - a to teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi
prostredia - nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí,
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
- prepätím, napr. pri údere blesku,
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,
- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým
zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doba na vybavenie reklamácie je štandartne  do max. 30 dní.
Poštovné k nám hradí zákazník podľa platných obchodných podmienok.
Ohľadom reklamácií nás môžete kontaktovať telefonicky 0944 336 330 , alebo emailom na  reklamacie@nechtovyraj.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na stiahnutie - Reklamačný formulár

 

 

Reklamácie zasielajte na adresu:

Nechtovyraj s.r.o.

9. mája 9

97703 Brezno